Tango dansen is een uitnodiging om met ontspannen aandacht in het nu te blijven, meer lichaamsbewustzijn te ontwikkelen. Zo verbindt de tango het aardse met het spirituele.
(Amor de Tango, Arnhem)


Waar het in mijn programma met de vijf stappen om gaat, is de zelfsabotage in jezelf in kaart brengen en richtingaanwijzers meegeven om je eroverheen te helpen. Ideaal is dat zoiets face-to-face gebeurt in een persoonlijk contact. Dan kun je de begeleiding als coach optimaal afstemmen op de persoon die je begeleidt. Helaas is dat slechts beperkt mogelijk: iedereen heeft maar vierentwintig uur op een dag ter beschikking.


Daarom biedt dit boek een groot stuk van de uitkomst. Voor heel wat mensen kan het immers volstaan dat ze in deze vorm met de rijkdom van De Nieuwe Gedachte in contact komen om zelf aan de slag te gaan. 
Mijn doel is dan ook allerminst om mijn ideeën af te schermen en ze, als een product, commercieel te exploiteren. Integendeel, ik wil graag iets terugdoen voor de maatschappij die me deze ideeën aangereikt heeft. Als ik dat kan doen via individuele begeleidingen, dan is dat goed. Kan het via dit boek, dan is dat ook oké. 


Nu goed, zo 'nieuw' is dit gedachtegoed ook weer niet. Eigenlijk is het grootste deel dat erin vervat zit, zelfs eeuwenoud. Toch komt het voor velen ongetwijfeld als een openbaring, want veel ervan is in de loop der tijden vergeten geraakt. Uit de vele cursussen die ik gevolgd heb, en de honderden boeken die ik gelezen heb, zowel uit oostelijke als uit westelijke inspiratie, heb ik geput om mijn eigen globaal beeld samen te stellen. Dit globale beeld staat in De Nieuwe Gedachte te lezen. De Nieuwe Gedachte bestaat dus uit wat op mijn pad is gekomen.