Zijn wij zelf verantwoordelijk voor ons geluk?

Kunnen wij ons succes, onze gezondheid en onze levenskwaliteit in handen nemen, zodat we het beste uit onszelf halen?

Het is de stellige overtuiging van levenscoach Erik Dielen.  De auteur vertelt op kleurrijke wijze hoe hij zijn eigen weg gegaan is.

In bijna twintig jaar heeft hij zich -met vallen en opstaan- een aantal inzichten en vaardigheden eigen gemaakt die hem een leven hebben gebracht dat straalt van vreugde, vrede en liefde.

In deze Gids voor het beheer van uw gedachten, reikt Erik u de vijf sleutels (of stappen) aan, waarmee de lezer in relatief korte tijd vaardigeden leert om zijn of haar levenskwaliteit te verbeteren, onder meer door zelf-saboterende automatismen tegen te gaan.

Hij leert ons vanuit een andere dimensie te leven, vanuit de nieuwe gedachte.  De nieuwe gedachte is er een van niet-denken, maar van waarnemen zonder oordelen.